כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 
מינימום ותקרת הכנסה לתשלום דמי ביטוח לאומי
 
לגבי תשלום דמי ביטוח לאומי קיימות הגבלות מינימום ומקסימום.
במקרה והכנסת המבוטח עוברת את תקרת ההכנסה ישולמו דמי הביטוח הלאומי עד למקסימום.
במקרה והכנסת המבוטח יורדת מההכנסה המינימלית ישולמו דמי הביטוח הלאומי על-פי המינימום.
 

המינימום
לאדם
שאינו
עובד
לרבעון

המינימום
לאדם
שאינו
עובד לחודש

המינימום
לעצמאי
לרבעון

המינימום
לעצמאי
לחודש

המקסימום
לעצמאי
לרבעון

המקסימום
לעצמאי
לחודש

המקסימום
לשכיר
לרבעון

המקסימום
לשכיר
לחודש

החל ביום

3,972

 1,324

 6,621

 2,207

 127,305

 42,435

 127,305

 42,435

 01/01/2013

 3,878

 1,292

 6,465

 2,155

 125,550

 41,850

 125,550

 41,850

 01/01/2012

 3,738

 1,246

 6,228

  2,076

 220,266

 73,422

 220,266

 73,422

 01/01/2011

 3,606

 1,202

 6,012

  2,004

  239,250

 79,750

 239,250

 79,750

 01/01/2010

 3,567

 1,189

  5,946

 1,982

 230,490

 76,830

 230,490

 76,830

 01/08/2009

 3,567

 1,189

 5,946

 1,982

 115,245

 38,415

 115,245

 38,415

 01/01/2009

 3,447

 1,149

 5,745

 1,915

 110,280

 36,760

 110,280

 36,760

 01/01/2008
3,216 1,072 5,364 1,788 107,280 35,760 107,280 35,760 01/04/2006

3,132

1,044

5,223

1,741

104,460

34,820

104,460

   


הערות:

המינימום לעצמאי לחודש נקבע כ-25% מהשכר הממוצע.

הבסיס לתשלום ביטוח לאומי למי שאינו עובד לחודש נקבע כ-15% מהשכר הממוצע.
שיעור דמי הביטוח לאומי למי שאינו עובד הינו 4.61% מ-01.07.2002
ולכן החישוב יהיה 1,324 * 4.61% = 61 ש"ח.
סכום מזערי לביטוח בריאות למי שאינו עובד הינו 101 ש"ח (מ1/2013)

בסה"כ תשלום חודשי ע"י מי שאינו עובד = 162 ש"ח לחודש (486 ש"ח לרבעון)

 

 

 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים