כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 

ניכוי מס במקור מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

 
כאשר הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות, יש לנכות מס הכנסה בשיעורים הבאים:
 
שיעור הניכוי סוג התשלום
48% שכר סופרים
48% סוגי שכר
48% משיכות מקרן השתלמות
40% תשלום למעביד מקופת גמל
35% תשלום שלא כדין מקופת גמל לתגמולים
40% עמלת ביטוח
35% דמי שכירות מקרקעין
30% עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקהועבודות הובלה
30% עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים
30% עבודות בניה והובלה
 30%  עבודה חקלאית
 15% תוצרת חקלאית
25%  דיבידנד
30% דיבידנד בעל מניות מהותי
15% דיבידנד ממפעל מאושר
25%  תשלום לתושב חוץ יחיד
 30% שרותים או נכסים
 48% דמי השאלה ליחיד
25% דמי השאלה לחבר בני אדם
20% דמי השאלה לקרן נאמנות חייבת
25% השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות או תחרות נושאת פרסים

  

 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים