כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 
 

קצבת זקנה 

 

קיימים שני מועדים הקשורים לקביעת הזכאות לקצבת זקנה:
 

1. גיל הפרישה 
   הגיל שבו תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה בתנאי שהכנסתך מעבודה (לא כולל פנסיה) אינה עולה
   על ההכנסה המירבית ועל פי כללי זכאות נוספים, והכנסתך מעבודה אינה עולה על כפליים ההכנסה המירבית.
   עד 30 ביוני 2004 גיל זה הוא 65 לגברים + 60 לנשים.
   החל מ- 1 ביולי 2004 הגיל יעלה בהדרגה עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 67 לגברים + 64 לנשים.

 

2. גיל הזכאות לקצבת זקנה
   הגיל שבו תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה ללא קשר ךהכנסותיך ועל-פי כללי זכאות נוספים.
   עד 30 ביוני 2004 גיל זה הוא 70 לגברים + 65 לנשים.
   החל מ-1 ביולי 2004 הגיל לנשים יעלה בהדרגה עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 70 לגברים ולנשים.

 

סכומי הכנסה מירבית בש"ח, לחודש: 

      החל מ-             מקבל קצבה יחיד     מקבל קצבה שיש לו/ה בן/ת זוג תלוי
       01/2013                    5,032                                             6,709
        06/2012                   4,913                                             6,550

 

 

כללי זכאות נוספים לקצבת זקנה
 

א. השלמת "תקופת אכשרה": גבר יהיה זכאי לקצבת זקנה אם הוא צבר אחת מהתקופות האלה, שבהם היה 
                                            מבוטח בביטוח זקנה.
 
לגבר:  א. 60 חודשים של ביטוח בתוך 10 השנים האחרונים שקדמו לגיל המזכה אותך בקצבת זקנה
           ב. 144 חודשי ביטוח
           ג. 60 חודשי של ביטוח לפחות, ומלבד שמספר החודשים שהיית מבוטח מיום שנעשית תושב ישראל בפעם הראשונה, גדול ממספר החודשים שלא היית מבוטח.
 
פטורות מתקופת אכשרה: גרושה, אלמנה, עגונה, אשה לא נשואה שעלתה ארצה בת 55 ומעלה, אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח, עקרת בית, וכן אשה שקבלה קצבת נכות 12 חודשים לפני
גיל 60.
 
 סכומי קצבת הזקנה:
 
הסכום בש"ח

-הקצבה ניתנת ל

1,191 ליחיד
1,787 לזוג
2,162 לזוג עם ילד אחד
2,537 לזוג עם שני ילדים
1,566 ליחיד עם ילד אחד
1,941 ליחיד עם שני ילדים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סכומי קצבת הזקנה עם השלמת הכנסה:
 
הסכום בש"ח
הקצבה ניתנת ל-
2,181
ליחיד
3,229
לזוג
4,002
לזוג עם ילד אחד
 
 
תביעה לקצבת זקנה
 

יש להגיש סמוך ל"גיל קצבת הזקנה" בטופס המתאים (שישלח בדואר לכל מי שמתקרב לגיל זקנה) לסניף המוסד הקרוב למקום המגורים. טופסי תביעה אפשר לקל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי.

מי שנעשה זכאי לקצבת הזקנה מ1 - בחודש עד 15 בחודש, תשולם לו הקצבה מ1 - בחודש שנעשה זכאי לה.

מי שנעשה זכאי לקצבת הזקנה מ- 16  בחודש עד סוף החודש, תשולם לו הקצבה מ1 - בחודש
שלאחר החודש שנעשה זכאי לה. אבל אם הוא זכאי גם לתוספת השלמת הכנסה, תשולם לו קצבת
הזקנה מ- 1 בחודש שנעשה זכאי לה (גם אם נעשה זכאי לקצבה לאחר 16 בחודש).
אם הוגשה התביעה לאחר 12 חודשים ממועד תחילת הזכאות לקצבה, רשאי המוסד לביטוח
לאומי לשלם את הקצבה רק בעד 48 חודשים למפרע
 
 
 
 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים