כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 

 

 קצבאות ילדים

 

סכום קצבת הילדים מעודכן ל- 8/2013 (בש"ח) :

 

סכום הקצבה
מספר הילדים
140
1
140
2
172
3
336
4
354
 +5

 

הקצבה חודשית והיא משולמת לפי מספר ילדים.

 

מי זכאי לקצבת ילדים ?

* תושב ישראל שיש לו ילד אחד או יותר.
* מי שאינו תושב ישראל, אך גר בישראל עם ילדיו, לפי כללים מיוחדים.
* ילד עולה שעלה לארץ בלי הוריו.
* שמחזיק בילד שאינו ילדו, בתנאי שמונה כאפוטרופוס או כמקבל הקצבה.
 
 
למי משולמת הקצבה ?
 
קצבת הילדים משולמת ב20 - בחודש לחשבון הבנק של האם או לחשבון משותף לה ולבן זוגה.

במשפחה שבה ההורים גרושים או חיים בנפרד, הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בחזקתו.

 
 
תנאי הזכאות לקצבת ילדים

הקצבה משולמת בעד ילד שעדיין לא מלאו לו 18 שנים והוא נמצא בישראל, למעט נער או
נערה שנישאו.
בעד ילד השוהה בחו"ל הקצבה תשולם בעבור ששת החודשים הראשונים לשהות הילד בחו"ל.
הקצבה תשולם מעל 6 חודשים במקרים אלה :
* אחד ההורים נשלח לחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, וממשכורתו מנוכים דמי ביטוח ומס
   הכנסה כחוק.
* המשפחה שוהה בחו"ל בגלל טיפול רפואי של אחד מבני המשפחה, שלא ניתן לקבלו בארץ,
   כפוף לאישור רופא המוסד.
* אחד ההורים הוא עובד מקומי ישראלי.
 
 
תביעה לקצבת ילדים

התביעה מוגשת באמצעות בית החולים שהילד נולד בו. לשם כך על היולדת להביא עמה לבית
החולים את תעודת הזהות שלה ושל בן זוגה ואת מספר חשבון הבנק שלה או חשבון משותף לה
ולבן זוגה.
במקרים שהילד נולד בחו"ל או הלידה היתה בבית, או הילד מאומץ, או הילד עלה ללא
הוריו, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי ולהגיש תביעה לקצבת ילדים.
 
אם למבוטח יש חוב בביטוח הלאומי, רשאי הביטוח הלאומי להפחית מסכום הקצבה את סכום
החוב עד לסילוקו המלא.
 
 
תביעה שהוגשה באיחור

אם התביעה לא הוגשה בזמן, רשאי הביטוח הלאומי לאשר את התביעה לתקופה רטרואקטיבית
של 12 חודשים לכל היותר מיום הגשת התביעה.
 
אם הילד לא נרשם במרשם האוכלוסין בתוך 30 יום מיום הלידה, תאושר התביעה
רטרואקטיבית של 3 חודשים לכל היותר מיום הגשת התביעה.
 
 
סכומי התביעה

* הקצבה בעד ילדים שנולדועד 31/05/2003 מופחתת בהדרגה החל בחודש אוגוסט 2003, עד
   ינואר 2009. בחודש ינואר 2009 תהיה הקצבה בסכום אחיד לכל ילד, בלי קשר למקומו של
   ילד במניין הילדים במשפחה.
* הקצבה בעד כל ילד שנולד מ01/06/2003 - ואילך תהיה בסכום אחיד של 152 ש"ח, בלי
   קשר למקומו של הילד במניין הילדים במשפחה.
 
החל בחודש יולי 2004 הורה, שמשולמת לו קצבת ילדים בעד שלושה ילדים או יותר, ובאותו
חודש הוא זכאי לאחת מהקצבאות הבאות: הבטחת הכנסה, מזונות והשלמת הכנסה בזקנה
ובשאירים, זכאי לתשלום תוספת לקצבת ילדים. סכום התוספת: 104 ש"ח בעד הילד השלישי
ו104 - ש"ח בעד הילד הרביעי.
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים