כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 
תעריפי שכר סטודנט בסקטור הציבורי

 

בנובמבר 2009 הייתה התאחדות הסטודנטים שותפה לחתימת הסכם קיבוצי בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים החדשה בנוגע לסטודנטים
המועסקים במגזר הציבורי.

 

עיקרי ההסכם
 

תנאי השכר של סטודנטים לתואר שני:

 • רמת השכר זהה לשל סטודנט לתואר ראשון שנה ג’.
 • סטודנט לתואר שני יחשב כל מי שלומד לתואר שני ולא סיים את חובותיו לתואר.
   

שעות עבודה:

 • סטודנט יועסק עד 96 שעות בחודש.
 • סטודנט יוכל להיות מועסק עד 120 שעות בחודש בהסכמתו.
   

הפרשות לפנסיה:

 • יבוצעו הפרשות לקופת גמל (ע”פ בחירת הסטודנט).
 • השכר המובטח יכלול את כל רכיבי המשכורת מלבד: החזרי הוצאות, ביגוד, גילום מס, וזקיפת הטבה למס.
 • כל חודש יופרש לקופה 12% מהשכר המובטח על-פי החלוקה הבאה: 6%- חשבון תגמולים, 6%- במקום פיצויים.
 • מדי חודש המעסיק ינכה משכרו של הסטודנט 5.5% ויעבירם לקופת הגמל.
   

טבלת השכר מ- 2010 ואילך תואר שני
 

ותק צה"ל
= 3
ותק צה"ל
= 2
ללא ותק
צה"ל
רכיבי שכר
15.11 15.11 15.11 שכר לשעה
3.69 3.64 3.55 תוס' 23.5%
5.59 5.59 5.59 השל' לשכר מינימום
0.60 0.40 0.0 ותק צהל
24.99 24.74 24.25 סה"כ
1.00 0.99 0.97 חופשה 4%
1.23 1.23 1.23 הבראה
0.62 0.62 0.62 ביגוד
27.84 27.58 27.07 סה"כ לתשלום לשעה
 

תוס' ותק לכל שנת שירות בצה"ל = 0.20 ש"ח

 

טבלת השכר עד 2009
 

תוספת ותק
לכל שנת
שרות בצה"ל
שנה שלישית שנה שניה שנה ראשונה מתאריך
0.20 25.31 24.92 24.75  
0.20 23.94 23.93 23.93 7/2009
0.20 19.95 19.95 19.95 4/2007
0.20 19.28 19.28 19.28 6/2006
0.20 18.58 18.58 18.58 4/2006
0.20 17.93 17.93 17.93 1/2005
0.20 17.93 17.93 17.93 1/2004
 

תעריפי שכר סטודנט בסקטור הציבורי

 

 

 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים