כניסת לקוחות
 
אודותינו

תנאי שימוש באתר יוניק תעשיות תוכנה בע"מ


 

1. כללי
 

יוניק תעשיות תוכנה בע"מ (להלן: "יוניק") מציעה את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: "השירות"), בכפוף לתנאים הבאים וזאת כתנאי מקדמי למתן השירות.
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך הוא מסכים לתנאים אלה.
יוניק שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.


 

2. זכויות יוצרים
 

לפי דיני זכויות היוצרים וכל דין לרבות אמנות בין-לאומיות, שייכות ליוניק זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בפרסומי יוניק, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה. זכויות אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי הזכויות בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין וכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, כפוף לאמור להלן.
ה מצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא יוניק ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להפיץ, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן ו/או לנסות לפענח צופנים או נתונים, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת יוניק.
המשתמש מתחייב להשתמש בשירות ובחומר המוגן בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתנאי שימוש אלה.


 

3. פניות ליוניק
 

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחומי הפעילות של יוניק, ניתן לפנות ישירות ליוניק בדואר אלקטרוני, בכתובת sales@unq.co.il


 

4. אחריות
 

השירות מוצע לציבור כמות שהוא ובלא כל אחריות שהיא של יוניק לגביו ו/או להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו.
יוניק לא תשא בכל אחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו-כן, יוניק לא תשא בכל אחריות לטעויות ו/או שגיאות, ככל שיש או יהיו בחומר המוצג בשירות. יוניק לא תשא בכל אחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות, על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות בלעדית לאופן שבו הוא עושה או יעשה שימוש בשירות ולכל הנובע מכך.
יוניק לא תשא באחריות כלשהי לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג', כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java , Active-X , JavaScript או שימוש בפורומים.
יוניק לא תשא בכל אחריות שהיא בקשר לזמינות השירות ו/או שינויים בתכנונו ו/או תוכנו, צורתו, דיוק הנתונים, ליקויים בדרך העברתו ואי התאמת נתונים שבו וכן לכל נזק ישיר או עקיף, ככל שייגרם בקשר לכך, אם יגרם.
לעניין סעיף זה, יוניק משמע, לרבות כל חברה קשורה בה, עובדיה וכן נציגיהם ו/או מי מטעמם.

 

 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים