כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי


 

עובדים הפטורים מתשלום דמי ביטוח (למעט ענף נפגעי עבודה):

1. עובדים אשר טרם מלאו להם 18 שנה.

2. עד 30.06.2004: א. עובדים שמלאו להם 65 שנה לגבר + 60 לאשה שמקבלים קצבת זקנה.
                             ב. עובדים מעל גיל 70 לגבר + 65 לאשה גם אם אינם מקבלים קצבת זקנה.
   החל מ- 01.07.2004 - עובדים שהגיעו לגיל פרישה.
3. עובדים אשר נעשו תושבי ישראל לראשונה לאחר שמלאו להם 60 שנה.
4. עובדים המקבלים מהמוסד לביטוח לאומי 
    א. קצבת נכות צמיתה מעבודה בשיעור 100%
    ב. קצבת נכות כללית צמיתה בשיעור 75% ומעלה
    ג. החל מ- 01.04.1996 מקבל קצבת נכות כללית בשל דרגת נכות שאינה יציבה (זמנית) של 75% ומעלה, שנקבעה לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות, אף אם למבוטח הכנסה אחרת.


המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח עבור עובדים המנויים לעיל בהתאם לשיעורי דמי הביטוח התקפים. אם המבוטחים לעיל ממשיכים לעבוד כעצמאיים, חלה עליהם חובה לשלם דמי ביטוח לענפי נפגעי עבודה ואימהות.לא ישלמו דמי ביטוח מההכנסות הבאות:
 

גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי (חוץ מגמלת פשיטת רגל)
תגמולים לפצועי מלחמה ולנכי מלחמה
קצבאות לבני משפחה של חייל שנהרג עקב פעולות מלחמה
קצבאות לנפגעי ספר
קצבאות לנפגעי פעולות איבה
קצבאות לילדים
תגמולים לנכי רדיפות הנאצים
תגמולים לנכי המלחמה בנאציםכל תגמול נכות או שארים מכוח חוק של מדינה זרה שאושר בידי שר העבודה והרווחה.על ההכנסות הבאות לא ישולמו דמי ביטוח ע"י המעסיק
 

1. פיצויי פיטורין
2. פדיון חופשה
3. דמי הסתגלות המשולם עקב ניתוק יחסי עובד-מעביד
4. פיצויי הלנת שכר
5. הכנסת עובד הפטורה ממס לפי פקודת מס הכנסה, למעט:
   א. הכנסה של עיוור ונכה 100% לפי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה
   ב. הוצאות לימודים לפי סעיף 9 (11) לפקודת מס הכנסה
   ג. הכנסות של קטין לפי סעיף 9 (12) לפקודת מס הכנסהההכנסות הבאות חייבות בתשלום דמי ביטוח
 

1. דמי לידה
2. דמי פגיעה
3. תמורת דמי פגיעה
4. תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי בקשר לשיקום מקצועי
5. פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת

 

 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים