כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 
צו הרחבה לפנסיה מקיפה (פנסיה חובה) במשק

 

ביום 30/12/2007, חתם שר התמ"ת על צו הרחבה להסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק, המחייב את כל המעבידים בישראל לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה החל מתאריך 01.01.2008.


 

חובת הביטוח הפנסיוני המקיף
 

כל עובד, שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, זכאי להיות מבוטח בקרן פנסיה מקיפה, לרבות קופת גמל לקצבה, ועליו להודיע למעבידו בכתב על בחירתו בפרק הזמן הקצוב כדלהלן:
 

1. מי שהתחיל לעבוד, לאחר מועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה- בתוך 60 ימים מתחילת עבודתו.

2. מי שמועסק 9 חודשים לפחות, לפני מועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה - עד ליום 01.02.2008 או בסוף החודש שבו ייכנס ההסכם לתוקף.

3. מי שמועסק פחות מ-9 חודשים, לפני מועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה - 6- יום לפני מועד זכאותו.

 

עובד, שלא הודיע על בחירתו בכתב למעביד בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל, יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה לפי בחירת המעביד (קופת ברירת מחדל), מהמועד בו קמה לו זכאותו.
הביטוח הפנסיוני יהיה ביטוח לקצבה, והוא יכלול כיסויים גם למוות ולנכות באותה קופה או בקופות נפרדות. זכות הבחירה של העובד בכל הסדר אחר מכוח הוראות החוק תישמר.


 

תחולה


ה"מועד הקובע" הינה 1 לינואר 2008, או מועד תחילת העסקתו של העובד, המאוחר מבין השניים.
צו ההרחבה יחול על כל עובד בישראל, המועסק או שיועסק, בכל מקום עבודה, למעט מי, שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח או שהמעביד מחוייב לבטחו, מכוח אחד מאלה:

 

1. הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, הסכם אישי, מנהג, נוהג, צו הרחבה קיים או עתידי ו/או כל דין, כך ששיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות קרן פנסיה, עומד על לפחות 17.5% משכר העובד.

2. הסכם לביטוח פנסיוני, בהסדר ביטוחי הכולל ביטוח למקרה פטירה ולמקרה של אובדן כושר עבודה, ובלבד ששיעור ההפקדות עומד על לפחות 5% תגמולים- חלק העובד, 5% תגמולים - חלק המעביד, ו-5% חלק המעביד לפיצויי פיטורין.

3. הסכם לביטוח פנסיוני, כאשר שיעור ההפקדות עומד על לפחות 11.5% משכר העובד (5.5% תגמולים - חלק העובד + 6% תגמולים - חלק המעביד), או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה. על המעביד במקרה כזה תחול חובת העברת רכיב "פיצויי פיטורין" כקבוע בצו ההרחבה. לגבי עובד, אשר בתאריך 01.01.2008, מועסק לפחות 9 חודשים, העברת רכיב הפיצויים תיעשה החל מיום 01.01.2008

4. הסכם לביטוח פנסיוני, לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני, ו/או כל שילוב ביניהם), כאשר שיעור ההפקדות עומד על לפחות 10% משכרו של העובד (5% תגמולים - חלק העובד + 5% תגמולים - חלק המעביד). על המעביד במקרה כזה תחול חובת העברת רכיב "פיצויי פיטורין" כקבוע בצו ההרחבה. לגבי עובד, אשר בתאריך 01.01.2008, מועסק לפחות 9 חודשים, העברת רכיב הפיצויים תיעשה החל מיום 01.01.2008

5. הסכם לביטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית, המעניקה לעובד זכות לפנסיית זקנה, וכיסויים למקרה מוות ונכות, ובלבד שמדובר בהסדר מיטיב על ההסדר הקבוע בצו ההרחבה. בנוסף, צו ההרחבה לא יחול על מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה.


 

גיל תחולת החובה לביטוח פנסיוני
 

עובדים ייהנו מחובת ביטוח פנסיוני, החל בגיל 21 לגבר ובגיל 20 לאשה, ועד לגיל פרישת חובה בהתאם לחוק.

ההסכם יחול גם על מי שבמועד הקובע, בגיל 50 ומעלה ואין לו הסדר פנסיה מיטיב. על עובד כאמור, תחול חובת ביטוח פנסיוני, אולם העובד יהיה רשאי להצטרף לקופת גמל, לקצבה או הונית, באמצעות הודעה בכתב למעביד.


 

תחילת זכאות
 

1. עובדים אשר בתאריך 01.01.2008 מועסקים 9 חודשים לפחות, יהיו זכאים החל מהמועד הקובע (01.01.2008).

2. ממועד הקובע (01.01.2008) ועד 31.12.2008 בלבד - העובדים החדשים יהיו זכאים לביצוע הפרשות לביטוח פנסיוני לאחר תקופת המתנה (ותק) של 9 חודשים אצל המעביד.

3. החל מיום 01.01.2009, תקופת ההמתנה לעובד חדש יהיה 6 חודשים. עובד שבתאריך 01.01.2009 השלים 6 חודשי עבודה אצל המעביד יהיה זכאי החל מ-01.01.2009 לביטוח פנסיוני.

 

עובד שהתקבל לעבודה טרם הגיע לגיל הזכאות, תקופה זו תיחשב גם היא בתוך תקופת ההמתנה.

עובד שהתקבל לעבודה כאשר הוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו ממעסיק קודם, יהיה זכאי להפרשות כבר מתחילת העסקתו. הביצוע בפועל יהיה רטרואקטיבי לאחר 3 חודשי עבודה אצל המעביד או בתום שנת המס (המועד המוקדם מביניהם). לגבי עובד כזה, לא תחול תקופת המתנה אצל המעביד.

 

שיעורי ניכוי והפרשה לפנסיית חובה
 

החל מיום... ניכוי עובד הפרשת המעביד הפרשת המעביד לפיצויים סה"כ
01.01.2008 0.833%  0.833% 0.84%  2.5%
01.01.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5.0%
01.01.2010 2.50% 2.50%  2.50%  7.5%
01.01.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
01.01.2012 4.16% 4.16%  4.18% 12.5%
01.01.2013 5% 5% 5% 15%
01.01.2014 5.5%  6% 6%  17.5%

 

 

 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים