כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 
חוק יום ירושלים, התשנ"ח - 1998
 
1. כ"ח באייר - יום ירושלים
 
(א) הכנסת מכריזה בזה על יום כ"ח באייר כעל יום ירושלים שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה וייקרא בשם "יום ירושלים".
(ב) יום ירושלים הוא יום בחירה; לצורך סעיף זה, "יום בחירה" - יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד; בחר העובד ביום חופשה, יובא היום במנין ימי החופשה שלו.
(ג) שר החינוך רשאי לקבוע פעילויות חינוכיות שייוחדו ליום ירושלים.


 

2. עצרת מרכזית
 
ראש הממשלה מוסמך להורות על קיום עצרת מרכזית לפתיחת יום ירושלים.

 

 

3. הוראות ראש הממשלה

ראש הממשלה רשאי לקבוע את סוגי העובדים, סוגי העבודות והשירותים שאין להפסיקם ביום ירושלים, כן רשאי הוא לקבוע את השעות וההסדרים שיחולו ביום זה.

 

 

4. סמלי יום ירושלים

ראש הממשלה רשאי לקבוע סמלים ליום ירושלים ולהסדיר את השימוש בהם.
 
 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים