כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 

החזר הוצאות נסיעה לעבודה
 

א. החזר הוצאות נסיעה לעבודה מעוגן בצו הרחבה אשר חל על כל המעבידים בישראל, למעט:

1. עובדים אשר תנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים.
2. עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.
3. עובד שמוסע לעבודה וממנה על חשבון המעביד או מטעמו (הסעה). עובד שמוסע בכוון אחד יהיה זכאי למחצית דמי נסיעה.

 

ב. כל עובד הזקוק לתחבורה ציבורית בכדי להגיע למקום העבודה זכאי לקבל ממעבידו השתתפות בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל, ללא קשר למספר השעות בהן עבד, בתנאי שיש לפחות 2 תחנות בין מקום מגוריו לבין מקום העבודה. עובד שנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר דמי נסיעה בגין יום ההעידרות, גם אם ההיעדרות הוא בתשלום.
 

ג. החזר הוצאות הנסיעה ישולם יחד עם תשלום המשכורת, במרכיב נפרד בתלוש, בסכום ברוטו, ממנו ינוכו ויופרשו מיסים כחוק.
 

ד. החזר הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה בודדת כפול הנסיעות הנדרשות ליום או כרטיס מנוי חודשי (אם קיים) או כרטיס מוזל (אם קיים), לפי הנמוך מביניהם, ממקום מגורי העובד למקום העבודה (וחזרה). 
 

ה. עובד אשר נזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד בכדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעה גם בעד הנסיעה הנוספת, בתנאי שהוא חייב לנסוע לפחות 3 תחנות עירוניות נוספות באוטובוס השני בכדי להגיע למקום עבודתו, בגבולות סכום של התקרה היומית כדלהלן בסעיף ו'.
 

ו. שיעור החזר מירבי להוצאות הנסיעה ליום מופיע בטבלה להלן:
 

 סכום מירבי להחזר נסיעות ליום
סכום בש"ח החל מתאריך
26.40  01/01/2014
25.20  01/01/2012
24.40 01/01/2011
23.70 01/01/2010
22.70 01/01/2009
22.06 01/07/2008
21.56 01/01/2008
21.14 01/07/2004
20.76 01/01/2003
20.00 01/07/2002
19.05 01/01/2002
18.67 01/01/2001
18.31 01/01/2000
17.95 01/09/1999
17.51 01/03/1999
17.03 01/09/1998
16.66 01/03/1998
16.35 01/09/1997
15.58 01/03/1997
14.97 01/08/1996
13.25 01/09/1995
12.08 01/03/1995
11.95 01/09/1994
11.08 01/04/1994
10.04 01/09/1993
9.64 01/04/1993
8.08 01/08/1992
7.86 01/09/1991
6.82 01/02/1991
5.68 01/01/1990

 
 
 
 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים