כניסת לקוחות
 
   
  מרכז מידע
     
 
שכר פטור מעיקול
 
 
2 + זוג
ילדים ויותר 
זוג + ילד זוג אלמנה
+ 2 ילדים
ויותר
 אלמנה
+ ילד
יחיד
+ 2 ילדים
ויותר
יחיד
+ ילד
יחיד תאריך
 4,201  3,692  3,183 4,281  3,432  3,517 3,008  2,122 01/01/2013
4,143 3,641 3,139 4,221  3,384 3,467 2,966 2,093 01/01/2012
4,038 3,549 3,059 4,114  3,298 3,381 2,892 2,040 01/01/2011
3,997 3,512 3,028 4,074  3,266 3,347 2,863 1,995 01/01/2010
3,803 3,342 2,881 3,875  3,106 3,183 2,723 1,921  01/01/2009
3,639 3,198 2,757 3,708  2,973 3,047 2,605 1,838 01/01/2008
3,540 3,111 2,682 3,607  2,892 2,963 2,534 1,788 01/01/2007

 

סכומים פטורים מעיקול

חוק הגנת השכר קובע כי משכר העבודה החודשי לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד, סכום השווה לגמלה שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד לפי הרכב משפחתו.
עם זאת, ראוי לזכור כי הגנה זו אינה חלה על חוב בגין תשלום מזונות

ברמה העקרונית, מדובר בשכר נטו שנותר לאחר ניכויי חובה, אולם ההפרשות מתוך המשכורת שאינן ניכויי חובה יחושבו כשכר עבודה.
שימו לב, שבכל מקרה יש להחזיר תשובה תוך 7 ימים, מיום קבלת עיקול, ע"ג טופס העיקול - אישור קבלה ותשובה (העובד עזב ולא חייבים לו כספים, לא ידוע, וכו)
מעסיקים שאינם מחזירים תשובה ו/או אינם ממהרים למלא אחר הוראת העיקול חושפים את עצמם לתביעה מצד אותו נושה שהטיל את העיקול, ועלולים לספוג את התשלום בעצמם ! 

הסכומים שבטבלה מתייחסים לשכר חודשי.

לעובד חודשי: אם הסכום הפטור מעיקול מהווה יותר מ- 80% משכר העבודה, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד לכדי 80% מאותו שכר.

לעובד יומי: 25% מהשכר היומי.

 

 
 
   אודותינו  לקוחות   שותפים   דרושים   צור קשר  כניסת לקוחות
 
NTT - מערכת ניהול תוכן כל הזכויות שמורות Betagroup - עיצוב אתרים